BG : EN
Бул-Рент София АД За нас Проекти За Боровец Контакти
Бул-Рент София АД
     За Боровец
     
     
 
Ситуация
Парцелът е ориентиран на югозапад, с денивелация на терена от около 8 метра. От него се открива гледка към ски пистите на к.к. Боровец. Уличната регулационна линия е от източната страна на парцела и основният подход към сградата е централно към улицата. По южната и западната страна на парцела се оформя вътрешна улица. Тя обслужва рампите на подземните паркинги и редовите вили. От улицата се предвижда отделен подход за зареждане към сградата за обществено обслужване.
 
Общи
Комплексът е със свободно застрояване. Състои се от пет жилищни сгради апартаментен тип, които са основното застрояване в парцела с индекси в проекта от *А* до *Е*, две групи (5 и 4 бр.) редови вили - *F* и *G*, сграда за портиер - *I*, трафопост - *J*, пречиствателна станция - *К*, а в ос на влизането в парцела между жилищните сгради *А* и *D* е ситуирана сграда за обществено обслужване *H*, която включва в себе си приемно фоайе с рецепция, лоби бар, бирария, малък СПА център. Подземно между сградите са проектирани подземени паркинги *P01* и *P02*. Между сградите *С* и *Е* и редовите вили *F* се предвижда изграждане на тенис корт - *L*. В двора на комплекса са оформени алеи и подходи, както и подходящо озеленяване.

Предвидените в комплекса жилища са общо 76 студия по около 40 м², 102 едностайни апартаментa по около 66 м² , три луксозни едностайни апартамента по около 135 м² разположени в подпокривния етаж на сграда *C* и 9 редови вили по 131 м².
 
Апартаментни жилищни сгради
Сградите са с едностранна застройка, като са ориентирани с особено внимание към благоприятните изложения и гледката. Едностранното застрояване позволява да се намалят до минимум помещенията в жилищата с компромиси в ориентацията. Същевременно жилищата се развиват около комуникациите, което позволява на сградата да добие компактна обемно-пространствена структура. По този начин ситуирането на сградите една спрямо друга не създава конфликти. Компактността на сградите създава възможност за реализиране на търсеният характер на застрояването, като отделни планински хижи. Сградите са проектирани на три етажа, един подпокривен етаж и частичен сутерен, в който са разположени технически, обслужващи помещения и връзки с подземните паркинги. Във функционално отношение останалите етажи са изцяло с жилищни функции. Поради денивелацията на терена и връзките с подземния паркинг, жилищните сгради имат две отделни връзки с терена – на ниво партер в ниската част на сградите и на ниво 1-ви етаж във високата част. Предвидени са по едно стълбище и асансьор с пневматично задвижване.

Фасадите ще бъдат оформени с естествени материали - камък, дърво, мазилка с натурален цвят и финиш. По всички външни стени на сградите, както и по дъната на плочи, излизащи в еркер се предвижда топлоизолация с 8 см експандиран пенополистирол, а покривите се изолират с по два слоя минерална вата по 6 см. Остъкляването на сградите се предвижда с PVC или алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет.

Конструкцията на сградите ще бъде стоманобетонна с безгредови плочи с дебелина 20 см. Конструктивната височина на жилищните етажи е 3.00 м. Външните и вътрешните преградни стени между отделните апартаменти и към коридорите и общите части се предвиждат от газобетонни блокове с дебелина 25 см, а между помещенията на апартаментите със щендерни стени от гипсокартон с обща дебелина 12.5 см. Покривната конструкция е стоманобетонна, с покритие от предварително патинирана медна ламарина.

Предвидени са всички необходими инсталации за функционирането на сградите. Осветлението на различните помещения отговаря на съответните изисквания на функцията. Отоплението се предвижда да е с газови котли в сутерена на всяка една от сградите, които осигуряват и топла вода за битови нужди. Проектирана е принудителна вентилация на баните, тоалетните и кухненските боксове на апартаментите.

Сградата е съоръжена с противопожарни кранове и пожароизвестителна инсталация. Техническите помещения и коридорите в сградата се оборудват с противопожарни средства според Приложение №2 към Чл.2 от Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.
 
Редови вили
В дъното на парцела са ситуирани две групи редови вили - *F* и *G*, състоящи се от пет, съответно четири единични вили на два етажа успоредно разположени и напречно разместени на 3.45 м. Входът им е по северната фасада. Във функционално отношение са изцяло с жилищни функции. Те са проектирани с възможност за покрито паркиране към улицата под еркера на горния етаж. На партера се разполага дневна със столова и кухненски бокс и тоалетна, а на горния етаж две спални със два отделни санитарни възела.

Фасадите ще бъдат оформени с естествени материали - камък, дърво, мазилка с натурален цвят и финиш. По всички външни стени на сградите, както и по дъната на плочи, излизащи в еркер се предвижда топлоизолация с 8 см експандиран пенополистирол, а покривите се изолират с по два слоя минерална вата по 6 см. Остъкляването на сградите се предвижда с PVC или алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет.

Конструкцията на сградите ще бъде стоманобетонна с плочи с дебелина 16 см и греди. Конструктивната височина на жилищните етажи е 3.24 м. Външните стени се предвиждат от газобетонни блокове с дебелина 25 см, а между помещенията на жилищата със щендерни стени от гипсокартон с обща дебелина 12.5 см. Покривната конструкция е стоманобетонна, с покритие от предварително патинирана медна ламарина.

Предвидени са всички необходими инсталации за функционирането на сградите. Осветлението на различните помещения отговаря на съответните изисквания на функцията. Отоплението се предвижда да е с газови котли от апартаментен тип за всяка една от сградите, които осигуряват и топла вода за битови нужди. Проектирана е принудителна вентилация на баните, тоалетните и кухненските боксове на жилищата.
 
Сграда за обществено обслужване
Сградата за обществено обслужване *H* е ситуирана по ос на влизането в парцела, между жилищни сгради *А* и *D* в горната част. Тя е развита по наклона на терена, като отвън има обемно-пространствена структура на едноетажна застройка, с което се намаляват до минимум конфликтите с жилищата от съседните сгради. Подходът за сградата е предвиден с обръщало за микробуси, което е покрито от страната на входа от покрива на рецепцията. На ниво терен се включени следните функции: Приемно фоайе с рецепция, ски гардероб, лоби бар и бирария с общо 54 места. Зареждането на кухнята за бирарията е на същото ниво, но сепарирано от входа и с отделна комуникация. На първия подземен етаж е развит малък Спа център със собствено фоайе с фреш бар/рецепция, съблекални със санитарни възли, включително за хора с увреждания, масажи, солариум и закрит басейн със сауни, ледена баня, контрастни душове, джакузи. Обема на басейна е през две нива във височина и излиза като остъклен атриум в обема на приземното ниво. Басейнът е с голям терасиран английски двор за връзка с терена, като терасите са оформени с дървени скари, допълнително джакузи на открито и възможност за отваряне на остъкляването през лятото. На нивото на Спа центъра са и връзките с двете зали на подземния паркинг, като едната е директно към лоби бара на приземно ниво, а другата е към фоайето на Спа центъра. На втори подземен етаж се намират всички необходими технически и обслужващи помещения, включително складовете за кухнята, до които има връзка с товарен асансьор. Допълнително има предвиден асансьор свързващ приемното фоайе с фоайето на Спа центъра, който е остъклен на горното ниво.

Фасадите ще бъдат оформени с естествени материали - камък, дърво, мазилка с натурален цвят и финиш. По всички външни стени на сградата, както и по дъната на плочи, излизащи в еркер се предвижда топлоизолация с 8 см експандиран пенополистирол, а покривите се изолират с по два слоя минерална вата по 6 см. Остъкляването на сградата се предвижда с PVC или алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет.

Конструкцията на сградата ще бъде стоманобетонна с безгредови плочи с дебелина 20 см. Външните и вътрешните преградни стени между отделните функционални зони се предвиждат от газобетонни блокове с дебелина 25 см и 12.5 см, а между отделните помещенията във тях със щендерни стени от гипсокартон с обща дебелина 12.5 см. Покривната конструкция е стоманобетонна, с покритие от предварително патинирана медна ламарина.

Предвидени са всички необходими инсталации за функционирането на сградата. Осветлението на различните помещения отговаря на съответните изисквания на функцията. Отоплението се предвижда да е с газов котел във втори сутерен, който осигурява и топла вода за битови нужди. Проектирана е климатизация и принудителна вентилация на различните помещения, отговаряща на съответните изисквания на функцията.

Сградата е съоръжена с противопожарни кранове и пожароизвестителна инсталация. Техническите помещения и коридорите в сградата се оборудват с противопожарни средства според Приложение №2 към Чл.2 от Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.
 
Подземен паркинг
Подземните паркинги *P01* и *P02* са достъпни по двупътна рампа от вътрешната улица по южната граница на парцела към паркинг *P02*. Двата паркинга са свързани подземно чрез проход и автоматична стоманена врата, димоуплътнена с граница на пожароустойчивост 45 мин. Към паркинг *P01* е предвидена отделна еднопътна изходна рампа към терена. В паркинг *P01* са разположени 27 бр. паркоместа и съответно в *P02* - 34 бр. И двата паркинга са директно свързани с жилищните сгради, като вратите са предвидени самозатварящи се, димоуплътнени, с граница на пожароустойчивост 45 мин.

Конструкцията на сградата ще бъде стоманобетонна с безгредови плочи с дебелина 22 см. Конструктивната височина на гаражите е 262 см.

Проектирана е отделна принудителна вентилация за двата паркинга.
 
Допълнително застрояване и обслужване
При входа на парцела се разполага сграда за портиер. По уличната граница на парцела се предвиждат места за открито паркиране за посетители. Предвижда се също изграждане на трансформаторен пост и място за дизелов генератор в северният ъгъл на парцела – по отделен проект.
Ще бъде изградено пречиствателно съоръжение за битовите отпадни води на комплекса, ситуирано в най-ниската точка на парцела – по отделен проект.
 
Технически показатели
 
Площ на парцела 15001.00 м²
Застроена Площ 4053.80 м²
Разгъната Застроена Площ 13901.40 м²
Плътност на застрояване 27%
КИНТ 0.93
Озеленяване 70%
 
 
 
 
Бул-Рент София АД
    design&support: www.need.bg